AP-439 Yuri Shinomiya, Shuri Atomi, Koko Nanahachi, Misa Suzumi